2 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد پروژه آبرسانی به همدان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان با اعلام اینکه تاکنون 1300 میلیارد تومان به این پروژه تزریق شده است افزود : اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه آبرسانی به همدان 2 هزار میلیارد تومان میباشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان محمد ضروری گفت: طرح  آبرسانی به همدان در سال 1383 در سفر مقام معظم رهبری به همدان مصوب و عملیات اجرایی آن در سال 1386 کلید خورد.

وی افزود: طرح آبرسانی به همدان شامل 140 کیلومتر خط لوله به اقطار 1600، 1400، و 1200 میلیمتر ، سه ایستگاه پمپاژ با مجموع پمپاژ 576 متر و 150 هزار متر مکعب مخزن تعادلی می باشد.

ضروری تصریح کرد: عملیات اجرایی بعد از چند سال در اردیبشت ماه سال جاری شروع و در کمتر از 7 ماه بحث انتقال آب اضطراری اجرا و قطعی آب همدان برطرف شد.

وی یادآور شد: پروژه آبرسانی به همدان در مدار بهره برداری قرار دارد و هم اینک، 400 لیتر در ثانیه آب وارد شبکه آبرسانی شهر همدان می‌شود.

ضروری افزود :در حال حاضر پمپ به اندازه 600 لیتردر ثانیه وصل و تا 1200 لیتر در ثانیه در ایستگاهای پمپاژ نصب شده است .

وی از خط برق رسانی این پروژه به عنوان یک پروژه بزرگ یاد کرد و افزود: خط برق رسانی شامل 70 کیلومتر خط برق فشار قوی می باشد که دکل های خطوط نصب و بیش از 50 کیلومتر از آن کابل کشی شده است .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان همچنین از خط بای پس به عنوان یک طرح پدافندی نام برد و یاد آور شد: خط بای پس با طول 16.8 کیلومتر از نوع لوله چدن داکتیل 700 در طول 40 روز اجرا و به بهره برداری رسید تا از طریق این خط آب مورد نیاز تامین شده از طرح ابرسانی به همدان و چاه های اطراف شهر به مخزن سد آبشینه و پس از آن به تصفیه خانه شهید بهشتی منتقل گردد.

ضروری در پایان تاکید کرد: تاکنون 1300 میلیارد تومان به این پروژه تزریق شده است و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل 2 هزار میلیارد تومان  میباشد.

2 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد پروژه آبرسانی به همدان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان با اعلام اینکه تاکنون 1300 میلیارد تومان به این پروژه تزریق شده است افزود : اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه آبرسانی به همدان 2 هزار میلیارد تومان میباشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان محمد ضروری گفت: طرح  آبرسانی به همدان در سال 1383 در سفر مقام معظم رهبری به همدان مصوب و عملیات اجرایی آن در سال 1386 کلید خورد.

وی افزود: طرح آبرسانی به همدان شامل 140 کیلومتر خط لوله به اقطار 1600، 1400، و 1200 میلیمتر ، سه ایستگاه پمپاژ با مجموع پمپاژ 576 متر و 150 هزار متر مکعب مخزن تعادلی می باشد.

ضروری تصریح کرد: عملیات اجرایی بعد از چند سال در اردیبشت ماه سال جاری شروع و در کمتر از 7 ماه بحث انتقال آب اضطراری اجرا و قطعی آب همدان برطرف شد.

وی یادآور شد: پروژه آبرسانی به همدان در مدار بهره برداری قرار دارد و هم اینک، 400 لیتر در ثانیه آب وارد شبکه آبرسانی شهر همدان می‌شود.

ضروری افزود :در حال حاضر پمپ به اندازه 600 لیتردر ثانیه وصل و تا 1200 لیتر در ثانیه در ایستگاهای پمپاژ نصب شده است .

وی از خط برق رسانی این پروژه به عنوان یک پروژه بزرگ یاد کرد و افزود: خط برق رسانی شامل 70 کیلومتر خط برق فشار قوی می باشد که دکل های خطوط نصب و بیش از 50 کیلومتر از آن کابل کشی شده است .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان همچنین از خط بای پس به عنوان یک طرح پدافندی نام برد و یاد آور شد: خط بای پس با طول 16.8 کیلومتر از نوع لوله چدن داکتیل 700 در طول 40 روز اجرا و به بهره برداری رسید تا از طریق این خط آب مورد نیاز تامین شده از طرح ابرسانی به همدان و چاه های اطراف شهر به مخزن سد آبشینه و پس از آن به تصفیه خانه شهید بهشتی منتقل گردد.

ضروری در پایان تاکید کرد: تاکنون 1300 میلیارد تومان به این پروژه تزریق شده است و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل 2 هزار میلیارد تومان  میباشد.