طی اولین باران پاییزی رخ داد:

۲ میلیون مترمکعب روان آب به مخزن سد شمیل هرمزگان وارد شد

طی اولین بارندگی های پاییزی در استان هرمزگان 2 میلیون مترمکعب روان آب ناشی از بارندگی ها به مخزن سد شمیل هرمزگان وارد و ذخیره شد.

به گزارش خبرگزاری برقاب؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ۲ میلیون مترمکعب روان آب به سد شمیل هرمزگان وارد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: در پی بارندگی‌های اخیر ما شاهد ورود  حجم نسبتا خوبی از روان‌آب به سد شمیل بودیم تا با ورود ۲ میلیون مترمکعب آب وضعیت ذخیره آب این سد اندکی بهبود یابد.

نظام الدین قریشی افزود: طی بارندگی های اخیر سدهای استقلال میناب و سرنی که در شهرستان میناب قرار دارند آورده ای نداشته اند و تغییری در ذخیره این سدها به وجود نیامده است.

وی ادامه داد: در شرق استان هرمزگان نیز، بر اثر نزول باران رحمت الهی ۲۰۰هزارمتر مکعب به ذخیره آب پشت سد جگین افزوده شده است و این سد از نظر ذخیره آب از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است.

مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای هرمزگانک هم استانی های گرامی باید توجه کنند که این بارش ها مقعطی بوده و ما به صورت ملی در یک دوران گذر خشکسالی هستیم و نیاز است مردم همچنان رعایت الگوی مصرف در حوزه آب را در دستور کار داشته باشند و از مصرف بی رویه آب پرهیز کنند.