مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خبر داد:

۲ باب تصفیه خانه فاضلاب روستایی دیگر در استان زنجان در آستانه بهره برداری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: 2 باب تصفیه خانه فاضلاب روستایی دیگر در استان زنجان با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصدی در آستانه بهره برداری قرار دارند.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان زنجان؛ «علیرضا جزء قاسمی» اظهار کرد: این تصفیه خانه ها در روستاهای تهم زنجان و پری ماهنشان قرار دارند که تا کنون بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.

وی افزود: تصفیه خانه روستای تهم در شهرستان زنجان با ظرفیت ۲۱۱ متر مکعب در شبانه روز برای بیش از ۲۰۰۰ نفر جمعیت این روستا خدمات رسانی می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: تصفیه خانه فاضلاب روستای پری در شهرستان ماهنشان نیز با سیستم لجن فعال و ظرفیت ۱۵۱ متر مکعب در شبانه روز وارد مدار بهره برداری می شود.

وی افزود: پیش از این، تصفیه خانه فاضلاب روستای نصیرآباد با سیستم روزآمد SBR و ظرفیت ۳۴۷ متر مکعب در شبانه روز، وارد مدار بهره برداری شده بود.

وی گفت: این تصفیه فاضلاب جمعیتی افزون بر ۳۴۰۰ نفر را تحت پوشش خدمات جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب قرار داده است.

جزء قاسمی تاکید کرد: این طرح ها با هدف حفظ بهداشت اهالی و آب های زیرزمینی و همچنین بازچرخانی پساب فاضلاب انجام می پذیرد.

گفتنی است: برای اجرای تصفیه های فاضلاب روستایی در استان زنجان تا کنون بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که جمعیتی افزون بر  ۷هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد.