با مساعدت خیرین آبرسان؛

۱۹۹ روستای استان آذربایجان شرقی از آب پایدار برخوردار شدند

خانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی : بامساعدت و مشارکت خیرین آبرسانی و در یک و نیم سال گذشته طرح های جهاد آبرسانی در 25 شهرستان اجرا و 199 روستای استان آذربایجان‌شرقی از آب شرب بهداشتی سالم و پایدار بهره مند شدند.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی آبفای استان ، خانی با اشاره به همراهی و مشارکت خیرین استان در امر جهاد آبرسانی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام یافته قرار بود در یک و نیم سال گذشته خیرین آبرسانی در ۱۸۰ روستا و با اعتبار  ۱۱۰ میلیارد ریالی طرح های تامین آب انجام بدهند که با مشارکت بیشتر این عزیزان شرکت آب و فاضلاب استان توانست با اقدامات عمرانی انجام یافته، هموطنان ساکن در ۱۹۹ روستا را از آب بهداشتی پایدار بهره مند شدند.
وی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۰ روستاهای تحت پوشش ۱۴۹۴ روستا بود که  در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۱۳ روستا به این  تعداد اضافه شد که ۶۶ روستا در قالب قرارداد اول محرومیت زدایی ، ۹۲ روستا نیز با مشارکت خیرین آبرسانی (با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال) و ۶۵ روستا در قالب اعتبارات استانی و منابع داخلی شرکت به آبرسانی پایدار رسیده اند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۸۷ روستا با اعتباری بالغ بر ۵۸۰ میلیارد ریال به آبرسانی پایدار رسیده اند و عملیات آبرسانی تعداد ۴۵ روستا نیز از محل مشارکت خیرین در دست اجرا می باشد.
خانی ادامه داد: خیرین بزرگوار برای پایدارسازی و تامین آب در روستاهای مورد هدف در سال ۱۴۰۲ ،  اقدام به تهیه و تحویل ۶۰ کیلومتر لوله مورد نیاز، مشارکت در حفر و تجهیز ۵۵ حلقه چاه، اجرای ۱۲ واحد ایستگاه پمپاژ آب، اجرای ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آبرسانی، مشارکت در اجرای ۳۴ کیلومتر خطوط انتقال آبرسانی و کمک به خرید یا احداث ۱۳ باب مخزن با مجموع ظرفیت بیش از ۲ هزار متر مکعب کرده اند.
وی در خصوص اجرای طرح محرومیت زدایی در قالب جهاد آبرسانی خاطرنشان کرد: مرحله اول طرح محرومیت زدایی با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سطح روستاهای استان در حال اجراست و با اتمام کامل این طرح ها بیش از ۱۷۸ روستا در مناطق مختلف استان از آب بهداشتی و پایدار بهره مند خواهد شد.