فرهاد مدیرعامل آبفا کردستان:

۱۹ پروژه آبرسانی روستایی در کردستان آماده بهره برداری است

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: 19 پروژه آبرسانی به تک روستاها و مجتمع های آبرسانی با هدف تأمین آب 39 روستای استان با اعتبار هزینه شده 38 میلیارد تومان آماده بهره برداری است.

به گزارش برقآب، مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: ۱۹ پروژه آبرسانی به تک روستاها و مجتمع های آبرسانی با هدف تأمین آب ۳۹ روستای استان با اعتبار هزینه شده ۳۸ میلیارد تومان آماده بهره برداری است.

محمد فرهاد با بیان این مطلب اظهار داشت: در مجموع و با اجرای این پروژه ها ۱۷۷۰۰ نفر در روستاهای ۵ شهرستان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه منابع مالی اجرای این پروژه ها از اعتبارات استانی و محرومیت زدایی تأمین می شود، گفت: در شهرستان بیجار آبرسانی به روستاهای گاوبازه، شاهگدار سفلی، ینگی کند، کاکا عباس، گوگقاش، کچه گنبد و قزانقره در قالب این پروژه انجام شده است.

فرهاد افزود: همچنین در شهرستان سنندج آبرسانی به روستاهای صیدان، گزان علیا، ماچکه علیا و تازه آباد عیسی آباد، در شهرستان سقز آبرسانی به روستاهای گل تپه و چوملو، در شهرستان دیواندره آبرسانی به روستاهای علی آباد مران، کانی کبود مران و پول بلاغ و در شهرستان مریوان آبرسانی به روستاهای لنج آباد در قالب این پروژه اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: همچنین حفر و تجهیز چاه مجتمع قصلان قروه برای تأمین آب ۲۱ روستای این شهرستان نیز جزو این پروژه ها است که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.