۱۷۸۰ فقره انشعاب غیرمجاز در اصفهان کشف شد

1780 فقره انشعاب غیر مجاز در ده ماهه سال جاری در سطح استان اصفهان کشف شد که 1390 فقره انشعاب آب و 390 فقره انشعاب فاضلاب را شامل می‌شود.

به گزارش برقاب: ۱۷۸۰ فقره انشعاب غیرمجاز در استان اصفهان کشف شد،حسین اکبریان مدیر‌عامل آبفای استان اصفهان با بیان اینکه نصب انشعاب غیرمجاز تجاوز به حقوق دیگران محسوب می‌شود، گفت: به همین منظور سال گذشته ستاد شناسایی انشعابات غیرمجاز در آبفای استان اصفهان تشکیل شد و به دنبال آن، در ده ماهه سال جاری تعداد انشعابات کشف شده نسبت به ۱۲ ماهه سال گذشته دو برابر شده است.
وی  ۱۷۸۰ فقره انشعاب ،انشعابات غیر‌مجاز کشف شده در مناطق ۶گانه شهر اصفهان را ۶۳۳ فقره عنوان کرد و گفت:  ۶۰ درصد از مصارف این انشعابات غیر‌مجاز کشف شده مسکونی و ۴۰ درصد غیر مسکونی بوده است.
اکبریان با بیان اینکه مصرف آب شرب از انشعاب غیرمجاز به لحاظ قانونی و شرعی جایز نیست، گفت: انشعاب‌های غیرمجاز آب علاوه بر افزایش بی‌رویه مصرف، سبب بروز خسارت‌هایی به شبکه توزیع و تأسیسات، اختلال در خدمات‌رسانی منظم و تضییع حقوق سایر مشترکان، کاهش عمرمفید شبکه توزیع آبرسانی و همچنین افت فشار آب در شبکه توزیع می‌شود و انشعابات غیرمجاز فاضلاب نیز فشار مضاعف بر شبکه جمع آوری فاضلاب و بعضا آلودگی در شبکه را به دنبال دارد.
مدیرعامل و رییس هیات مدیره آبفای استان اصفهان گفت: شهروندان می‌توانند در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با مشارکت در پویش «شهروند مروج»، آبفای استان را در کشف انشعابات غیر مجاز یاری رسانند.