بیش از 1700 چاه دارای پروانه بهره برداری در استان اردبیل به کنتور هوشمند و حجمی مجهز شده اند

۱۷۰۰ چاه دارای پروانه بهره برداری در استان اردبیل به کنتور هوشمند مجهز شده اند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: با هدف کنترل اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی و مدیریت مصرف آب، بیش از 1700 چاه دارای پروانه بهره برداری در سطح استان اردبیل به کنتور هوشمند و حجمی مجهز شده اند.

۱۷۰۰ چاه دارای پروانه بهره برداری در استان اردبیل به کنتور هوشمند مجهز شده اند

به گزارش برقاب، حمید فضایلی افزود: در راستای سیاست های وزارت نیرو به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی امسال نیز بیش از ۲۵۰ حلقه از چاههای دارای پروانه بهره برداری به کنتور هوشمند و حجمی مجهز خواهند شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۱۵۲ حلقه چاه دارای پروانه بهره برداری در استان وجود دارد که حدود ۲ هزار و ۵۱۷ حلقه از این چاهها بصورت دیزلی و یک هزار و ۶۳۵ حلقه هم بصورت برقی بهره برداری می شوند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل با اشاره به برنامه های مدیریت توامان آب و برق در سطح استان نیز اظهار داشت: به منظور اطلاع رسانی به مشترکین پرمصرف و بدمصرف و الزام آنها به رعایت مصرف مجاز انرژی چاهها بیش از ۵۱۰ مورد پیامک از طریق سامانه ساماب اطلاع رسانی و از ۴۹۰ حلقه چاه بازدید حضوری شده است.

فضایلی با اشاره به اینکه در سال گذشته برق ۳۶ حلقه چاه پرمصرف توسط شرکت توزیع برق، قطع شده است، عنوان کرد: با همکاری اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب نیز تاکنون برق ۱۰۰ حلقه چاه دارای کنتور هوشمند و حجمی که دستکاری شده بودند با اخذ دستور قضایی قطع شده است.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد از کنتورهای برقی نصب شده بر روی چاهها از نوع کنتور فهام می باشد که هم کنترل پذیر و هم رویت پذیر می باشند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین گفت: در راستای اجرای برنامه های مدیریت توامان آب و برق، درصد تطبیق اطلاعات مشترکین چاههای کشاورزی استان اردبیل در سامانه ساماب ۱۰۰ درصد و در سامانه ساپاد وزارت نیرو ۹۹ درصد گزارش شده است.

فضایلی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری شرکت توزیع برق استان تا پایان سال تمامی چاههای کشاورزی برقی استان به کنتور فهام تجهیز خواهند شد تا مدیریت مصرف آب و برق از این طریق انجام پذیرد.