اصلاح شبکه آب در محدوده منطقه۳…

اصلاح شبکه آب در محدوده منطقه۳، خیابان های شمس آبادی، شیخ بهایی و عباس آباد استعلام شماره ۹۲-۲-۹۹ نوع فراخوان: مناقصه عمومی – نوع برگزاری : یک مرحله ای اطلاعات بیشتر » مزایده مزایده اجاره زمین ( با کاربری انباری ) واقع در فولادشهر شماره ۷۷-۲-۹۹ نوع فراخوان: مناقصه عمومی – نوع برگزاری : یک مرحله ای اطلاعات بیشتر » مناقصه مناقصه خرید […]

مزایده

مزایده اجاره زمین ( با کاربری انباری ) واقع در فولادشهر شماره ۷۷-۲-۹۹

نوع فراخوان: مناقصه عمومی – نوع برگزاری : یک مرحله ای

اطلاعات بیشتر »

استعلام

جهت مشاهده از لینک زیراستفاده کنید:

https://www.abfaesfahan.ir/tender/