۱۴ درصد حجم سدهای استان گلستان آب دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در پایان سال آبی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ حجم ذخیره سدهای استان ۳۳ میلیون متر مکعب معادل ۱۴ درصد است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حجم سدهای استان معادل ۲۲ درصد آبگیری شده بود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، […]

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در پایان سال آبی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ حجم ذخیره سدهای استان ۳۳ میلیون متر مکعب معادل ۱۴ درصد است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حجم سدهای استان معادل ۲۲ درصد آبگیری شده بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد:سد کوثر ۲ درصد، سد بوستان ۳ درصد، وشمگیر ۱ درصد، نگارستان ۱۱ درصد، دانشمند ۱۵ و کرند ۱۰ درصد، اینچه برون ۱۵ درصد، آلماگل ۶۴ و آلاگل ۴۱ درصد آب دارد.
وی افزود: با شروع سال آبی جدید و با بارش های مناسب امید داریم آبگیری مناسب سدهای استان انجام شود.

 آزاد سازی ۱۶ مورد تصرف اعیانی در بستر و حریم گرگانرود در محدوده شهر گنبد کاوس

مدیر امور منابع آب شهرستان گنبد کاووس از آزاد سازی ۱۶ مورد تصرف اعیانی در بستر و حریم رودخانه گرگانرود در محدودی شهر گنبد کاوس به مساحت ۴۴۹۷متر مربع خبر داد.
حسین ثابتی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریورماه  ۱۴۰۰این تعداد آزادسازی حریم و بستر در حریم رودخانه گرگانرود در شهرستان گنبد با اعتبار ۳۷۰ میلیون تومان انجام شده است.
مدیر امور منابع آب شهرستان گنبد تصریح کرد: در صورت هر گونه رودخانه خواری و تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها ، امور منابع آب درحداقل زمان ممکن با هماهنگی دادستانی شهرستان با متجاوزین به بستر و حرایم رودخانه ها برخورد و نسبت به تخریب و آزاد سازی اقدام می کند.
وی با بیان اینکه در صورت آگاهی مردم از قوانین حفظ حریم رودخانه‌ها، امکان بروز تخلف در این بخش کم خواهد شد، یادآور شد: با اطلاع‌رسانی به ‌موقع در این زمینه می‌توان از بروز مشکلات حاد در زمان بروز سیل پیشگیری کرد.