مناقصه ۹۹/۰۴ تجدید دوم – خرید تجهیزات گندزدائی جهت پایداری و ارتقای کیفی آب شرب خط انتقال کوثر مناقصه ۹۹/۱۹ – خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز خود