سیم آلومینیوم روکشدار سه لایه ۳۳ کیلو ولت ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ سکوی ترانس ۲۶۰ و ۳۲۰ سانتیمتر نمره ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ چراغ لاک پشتی ۱۵۰ و ۷۰ وات سدیمی با لامپ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ تامین نیروی انتظامی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

سیم آلومینیوم روکشدار سه لایه ۳۳ کیلو ولت ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
سکوی ترانس ۲۶۰ و ۳۲۰ سانتیمتر نمره ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
چراغ لاک پشتی ۱۵۰ و ۷۰ وات سدیمی با لامپ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
تامین نیروی انتظامی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱