۱۱۵حلقه چاه غیر مجاز در یزد مسلوب شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد از اقدام قاطعانه این شرکت در جلوگیری از برداشت چاههای غیرمجاز خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، جواد منصوری با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال گذشته ۱۱۵ حلقه چاه غیرمجاز با برداشت حجم آبی معادل ۸۰۰ هزار متر […]

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد از اقدام قاطعانه این شرکت در جلوگیری از برداشت چاههای غیرمجاز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، جواد منصوری با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال گذشته ۱۱۵ حلقه چاه غیرمجاز با برداشت حجم آبی معادل ۸۰۰ هزار متر مکعب در سال پر و مسلوب المنفعه شد.

وی از برنامه ریزی برای حفاظت از منابع آب در قالب نقشه راه خبر داد و افزود: خشکسالی های چندین ساله و کاهش حجم مخازن آب زیرزمینی، تامین آب پایدار را بسیار دشوارتر از قبل نموده و لذا لازم است همزمان با تامین نیاز، مدیریت مصرف نیز در دستور کار قرار گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای، برنامه ریزی یک ساله برای رسیدن به اهداف بلندمدت انجام داده هدف اصلی شرکت را تامین آب مطلوب و پایدار برای کلیه ذینفعان دانست.

وی با اشاره به برنامه ریزی حفاظت از منابع قلیل آب زیرزمینی استان در قالب نقشه راه اهداف مختلف آن را طرح تحویل حجمی در چارچوب سند سازگاری با کم آبی، نصب کنتور هوشمند آب، جلوگیری از اضافه برداشت ها، پر و مسلوب المنفه نمودن چاه های غیرمجاز، بروزرسانی پروانه چاه ها، تدقیق اطلاعات سامانه دوسویه و نصب کنتور جهت حسابداری دقیق تر آب مصرفی عنوان کرد.

منصوری همچنین از تدوین سند سازگاری با کم آبی استان خبر داد و گفت: مقادیر صرفه جویی در این سند، طی ۲ مرحله و تا سال ۱۴۱۰ برنامه ریزی شده و دقیقا مشخص شده است هر بخش چه مقدار صرفه جویی باید انجام دهد.

وی افزود: در ادامه خاموشی چاههای کشاورزی، طرح تحویل حجمی آب نیز از سال ۱۳۹۹ آغاز شد که در این طرح بجای اجرای خاموشی آمرانه و همزمان چاه های کشاورزی، حجم آب مشخص شده برای هر چاه، تحویل بهره برداران می شود تا مدیریت مصرف، توسط خود کشاورز اجرا شود.

وی تسریع پروژه نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی از سال ۱۳۹۴ را از دیگر اقدامات این شرکت برشمرد و افزود: در سال ۱۳۹۹، ۳۸۰ حلقه چاه کشاورزی دیگر مجهز به کنتور هوشمند آب شد تا در مجموع از حدود ۲۳۰۰ حلقه چاه فعال کشاورزی ۲۰۰۰ حلقه چاه در سطح استان مجهز به کنتور شود.

منصوری افزود:کنترل اضافه برداشت ها از طریق تقلیل منصوبات، خاموشی چاه ها و تحویل حجم آب برای چاهها با شرایط مختلف انجام شده که این اقدام منجر به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی شده است.

وی یادآور شد: با توجه به کاهش ۳۸ و ۲۵ درصدی بارش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل و میانگین بلندمدت، ضرورت استفاده بهینه ازمنابع آب در همه بخش ها لازم است و با توجه به کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی و اجبار به اختلاط با آب کیفی جهت رسیدن به حد مناسب برای شرب ، اهمیت مدیریت مصرف این بخش، در تابستان پیش رو را نمایان می سازد.