۱۱ روستای شهرستان سبزوار از چرخه آبرسانی تانکری خارج شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره دو سبزوار گفت: با افزایش شاخص بهره مندی آب ،۱۱ روستای این شهرستان از چرخه آبرسانی تانکری خارج شدند. حسین ریاضی افزود: سال گذشته ۳۹ روستای شهرستان سبزوار با تانکر آبرسانی می شدند که این رقم در حال حاضر به ۲۸ مورد رسیده است . ریاضی با بیان اینکه […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره دو سبزوار گفت: با افزایش شاخص بهره مندی آب ،۱۱ روستای این شهرستان از چرخه آبرسانی تانکری خارج شدند.
حسین ریاضی افزود: سال گذشته ۳۹ روستای شهرستان سبزوار با تانکر آبرسانی می شدند که این رقم در حال حاضر به ۲۸ مورد رسیده است .
ریاضی با بیان اینکه عمده این روستاها به علت کمبود منابع تامین آب پایدار و یا دوری از مجتمع های آبرسانی ، با تانکر سیار آبرسانی می شوند اضافه کرد : با اجرای طرح های آبرسانی طی سال های گذشته شاخص بهره مندی آب روستایی سبزوار از ۷۶ درصد به ۹۴ درصد افزایش یافته است .
وی گفت:۱۳۰ روستا از مجموع ۱۵۸ روستای شهرستان سبزوار زیر پوشش این شرکت قرار دارند و برای گندزدایی وتامین و انتقال و توزیع آب روستاییان، ۱۵۵ مخزن با حجم ۱۷ هزار و۵۷۰ مترمکعب ، ۴۱ ایستگاه پمپاژ و ۳۸سایت کلرزنی ایجاد شده است.