11 روستای شهرستان سبزوار از چرخه آبرسانی تانکری خارج شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره دو سبزوار گفت: با افزایش شاخص بهره مندی آب ،11 روستای این شهرستان از چرخه آبرسانی تانکری خارج شدند. حسین ریاضی افزود: سال گذشته 39 روستای شهرستان سبزوار با تانکر آبرسانی می شدند که این رقم در حال حاضر به 28 مورد رسیده است . ریاضی با بیان اینکه […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره دو سبزوار گفت: با افزایش شاخص بهره مندی آب ،11 روستای این شهرستان از چرخه آبرسانی تانکری خارج شدند.
حسین ریاضی افزود: سال گذشته 39 روستای شهرستان سبزوار با تانکر آبرسانی می شدند که این رقم در حال حاضر به 28 مورد رسیده است .
ریاضی با بیان اینکه عمده این روستاها به علت کمبود منابع تامین آب پایدار و یا دوری از مجتمع های آبرسانی ، با تانکر سیار آبرسانی می شوند اضافه کرد : با اجرای طرح های آبرسانی طی سال های گذشته شاخص بهره مندی آب روستایی سبزوار از 76 درصد به 94 درصد افزایش یافته است .
وی گفت:130 روستا از مجموع 158 روستای شهرستان سبزوار زیر پوشش این شرکت قرار دارند و برای گندزدایی وتامین و انتقال و توزیع آب روستاییان، 155 مخزن با حجم 17 هزار و570 مترمکعب ، 41 ایستگاه پمپاژ و 38سایت کلرزنی ایجاد شده است.