تامین آب شرب استان البرز با احیای ۱۰۴ حلقه چاه

مدیر عامل آبفای استان البرز با بیان اینکه در ۹ ماه گذشته ۱۰۴ حلقه چاه با هدف تامین آب شرب استان البرز احیا شد، افزود: در این بازه زمانی شبکه آبرسانی استان البرز به طول ۹۷ کیلومتر توسعه یافت.

به گزارش پایگاه خبری برقاب، “حمیدرضا نامداری” گفت: طی ۹ ماه اخیر، بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت واجرای تاسیسات جدید آبرسانی در راستای تامین آب شرب دراستان البرز صرف شد.
مدیرعامل آبفای البرز افزود: از اوایل زمستان ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۲ طرح های متعدد ومتنوعی برای پاسخگویی به نیازهای آبی جمعیت روبه فزونی ومهاجر پذیر البرز پیش بینی شد وبه مرحله اجرا درآمد.
وی ادامه داد: حفر، تجهیز، کف شکنی واحیا ومهندسی مجدد ۱۰۴ حلقه چاه که خود یک رکورد در حفر واحیای چاه بشمار می رود و نیز ۹۷ کیلومتر لوله گذاری آب بمنظور توسعه شبکه، اصلاح وبازسازی و اجرای خطوط انتقال وتوزیع اصلی از جمله اقدامات صورت گرفته در ۹ ماه گذشته برای بهبود کیفیت و نیز تامین آب شرب مردم استان البرز است.
نامداری با اشاره به بهره برداری بیش از ۱۹ هزار متر مکعب حجم مخازن ذخیره آب بیان داشت: درطی ۹ ماه گذشته بواسطه ی افتتاح بخش سوم تصفیه خانه آب شماره ۲ کرج وارتقای ظرفیت تصفیه خانه آب شماره یک کرج ، ۶۰۰ لیتر برثانیه به حجم تصفیه خانه های آب افزوده شد. همچنین طی این مدت حدود ۶۰۰۰ انشعاب فرسوده آب بازسازی و ۱۳ هزار کنتور خراب، تعویض شده است.