اتفاق پنهان در آبفای گناباد

10 اتفاق پنهان در آبفای گناباد

به گزارشبرقاب،۱۰ اتفاق پنهان در آبفای گناباد کشف شد
ده فقره اتفاق پنهان در شبکه‌ی توزیع شهر گناباد کشف شد.
به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب گناباد؛ از ابتدای شروع عملیات شبانه‌ی نشت‌یابی شبکه‌ی توزیع آب شهر گناباد تاکنون با کشف ده مورد اتفاق پنهان از هدر رفت هزاران لیتر آب جلوگیری شده است.
عملیات نشت‌یابی با بکارگیری تجهیزات لازم و با کار جهادی نیروهای آبفای گناباد از ابتدای دی‌ماه سال جاری با هدف آمادگی برای مواجهه با ایام پرمصرف سال آینده آغاز شده است.