در روستای امین آباد زنجان ۱۰حلقه چاه غیر مجاز مسدود شد

مدیر امور منابع آب زنجان از انسداد 10حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور واقع در روستای امین زنجان خبر داد.

به گزارش برقاب و  گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، کریم خدایی گفت: در روستای امین آباد زنجان ۳ حلقه چاه غیرمجاز عمیق و ۷حلقه چاه غیر مجاز کم عمق در اراضی روستای امین آباد از توابع شهرستان زنجان ، پر و مسلوب المنفعه گردید.

 خدایی با اعلام این خبر افزود: با انسداد این چاه ها سالانه بیش از ۴۰۰ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی می گردد.

مدیر امور منابع آب شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: امور منابع آب زنجان در عمل به وظایف ذاتی خود در خصوص انسداد چاه‌های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز و نصب کنتور هوشمند، مطابق با قانون با قاطعیت برخورد خواهد نمود.

 وی ضمن تشکر از همراهی دادستانی مرکز استان و نیروی انتظامی شهرستان زنجان، خواستار ادامه همکاری در راستای عملیات انسداد چاه های غیرمجاز در شهرستان زنجان و سلطانیه شد.