مرکز دیسپاچینگ سیستان و بلوچستان مورد بازدید قرار گرفت

معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر از مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان بازدید کردند.

به گزارش برقآب، پنج‌شنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۲ با حضور آقای مهندس ملاعلیا معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر، هیئت همراهشان و مهندس پیری مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای استان از آخرین وضعیت شبکه برق استان، میزان تولید و مصرف برق و امکانات موجود بازدید میدانی به عمل آوردند.

در این بازدید ضمن پایش نحوه کنترل شبکه برق استان از اقدامات ممتازی که در مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان صورت گرفته تقدیر شد و نسبت به ارتقای جایگاه و امکانات امور دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای تاکید گردید و همچنین در خصوص حمایت از طرح‌ها و اقدامات مورد نیاز جهت بهبود شرایط قول مساعدت داده شد.