دوره آموزشی تست تجهیزات الکتریکی نیروگاه‌ها (CPC100) در نیروگاه اول سد شهید عباسپور