افتتاح ۲۶ پروژه صنعت آب و برق در 4 استان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، ۲۶ پروژه صنعت آب و برق با اعتبار دو هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان در چهار استان آذربایجان‌غربی، اردبیل، اصفهان و مازندران  در هفته سی و چهارم پویش هرهفته الف ب_ایران با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو افتتاح شدو  

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، ۲۶ پروژه صنعت آب و برق با اعتبار دو هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان در چهار استان آذربایجان‌غربی، اردبیل، اصفهان و مازندران  در هفته سی و چهارم پویش هرهفته الف ب_ایران با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو افتتاح شدو