آماده‌سازی نیروگاه شهید مفتح برای روزهای اوج مصرف برق کشور

متخصصان نیروگاه شهید مفتح همدان این روزها در حال انجام هفدهمین تعمیرات اساسی این مجموعه هستند تا با توان کامل برای روزهای اوج مصرف برق کشور آماده شوند. تعمیرات اساسی و بازبینی ۱۰۰ هزار قطعه این نیروگاه به عنوان قطب تولید انرژی الکتریکی غرب کشور تا اوایل بهمن‌ماه ادامه دارد تا این مجموعه برای ۴۰ […]

متخصصان نیروگاه شهید مفتح همدان این روزها در حال انجام هفدهمین تعمیرات اساسی این مجموعه هستند تا با توان کامل برای روزهای اوج مصرف برق کشور آماده شوند. تعمیرات اساسی و بازبینی ۱۰۰ هزار قطعه این نیروگاه به عنوان قطب تولید انرژی الکتریکی غرب کشور تا اوایل بهمن‌ماه ادامه دارد تا این مجموعه برای ۴۰ هزار ساعت کاری آماده شود و برق پایدار و مطمئنی در اختیار شبکه سراسری قرار بگیرد.