مدیر دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه شرکت آبفا مازندران اعلام کرد:

۹ هزار میلیارد ریال مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۰ آبفا مازندران

مدیر دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه شرکت آبفا مازندران مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۰ در بخشهای ملی، متمرکز کشوری و استانی را ۹۰۳۶ میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ مهندس احمد رنجبر مجموع اعتبارات شرکت در بخش طرحهای ملی را ۵۸۲۰ میلیارد ریال بیان کرد وگفت: این اعتبارات نسبت به سال ۹۹ بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است .
وی افزود: بخش طرحهای متمرکز کشوری شامل کاهش آب به حساب نیامده ، مدیریت مصرف آب شهری ، آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و آبرسانی مسکن مهر است که با توجه به۷۳۱ میلیارد ریال اعتبار مصوب نسبت به سال مالی گذشته ۶۷۰ درصد افزایش یافت.
مهندس رنجبر، اعتبار بخش استانی را با ۴۹۰ پروژه ۲۴۸۵ میلیارد ریال اعلام کرد که این مقدار بیانگر رشد ۱۵۸ درصدی است
وی ادامه داد: سال گذشته ۶۲۵۶ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت که سهم بخش ملی ۴۳۷۲ میلیارد ریال بوده است و این رقم در مقایسه با سال ماقبل آن ۱۹۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
مدیر دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه شرکت مجموع اعتبار تخصیص در بخش متمرکز کشوری را ۵۰۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۳۳۱ میلیارد ریال از این اعتبارات سهم تنش آبی است که ۴۲۸ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است.
وی افزود: در بخش استانی تاکنون ۱۳۸۱ میلیارد ریال اعتبار به شرکت تخصیص یافت که از رشد ۱۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است .
مهندس رنجبر با بیان اینکه به منظور هماهنگی بیشتر برای حضور مدیران امور و همکاران در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستانها ، پیش جلساتی در ستاد با حضور همکاران معاونت بهره برداری و توسعه آب ، برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری ، مدیران امور و روسای بهره برداری مناطق در ستاد در حال برگزاری است، افزود: در این جلسات نسبت به بررسی پروژه ها و احجام موافقت نامه ای و اولویت بندی عملیات پیشنهادی در سال مالی ۱۴۰۱ تصمیم گیری می شود.