۹۷ پروژه توزیع برق در شهرستان های سراوان، سوران و مهرستان در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان گفت: از سال گذشته تاکنون، ۹۷ پروژه مهم توزیع برق در شهرستان های سراوان، سیب و سوران و مهرستان انجام و در حال انجام است.
 مهندس خلیل عوض زاده در نشست با نماینده مردم شهرستان های سراوان، سیب و سوران و مهرستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این پروژه ها در بخش برقرسانی، توسعه شبکه، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و اصلاح و بهسازی شبکه برق در حال انجام است.
وی ادامه داد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه ها ۹۰ میلیارد تومان استمدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان به حجم تجهیزات این پروژه ها اشاره کرد و افزود: حدود ۵۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۲۴۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۱۰۳ دستگاه ترانس از جمله حجم پروژه های مورد نظر در این مناطق است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، دکتر ملک فاضلی، نماینده مردم سراوان، سیب و سوران و مهرستان طی این نشست از زحمات مدیر عامل و پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان جهت خدمت رسانی شایسته به مردم این منطقه تقدیر کرد.