مدیرعامل آب منطقه ای البرز مطرح کرد؛

۶ برنامه محوری برای مدیریت منابع آب البرز اجرایی شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز اعلام کرد که با هدف بهره برداری اصولی از منابع آب و عبور از خشکسالی، ۶ برنامه محوری مدیریت منابع آب در این استان در اولویت قرار گرفته است.

۶ برنامه محوری برای مدیریت منابع آب البرز اجرایی شد

به گزارش برقاب،  روابط عمومی:” داود نجفیان”  افزود: به دنبال طرح جامع مطالعات منابع آب و بررسی میزان مصارف در بخش های مختلف که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در البرز انجام شد، با حمایت دولت سیزدهم توانستیم برنامه مهندسی آب برای این استان تدوین و به اجرا درآوریم.

وی گفت: اکنون بخشی از منابع آبی استان البرز بین سه استان تهران، البرز و قزوین تقسیم شده و از سوی دیگر تراکم بالای جمعیت، صنایع و برداشت بی رویه آب در بخش کشاورزی البرز سبب فشار مضاعف به سفره های زیرزمینی و آبهای سطحی این استان شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز افزود: بر همین اساس مدیریت منابع آب البرز ۶ برنامه محوری حول هوشمند سازی چاههای آب کشاورزی، انسداد چاههای غیرمجاز، جمع آوری و تصفیه پساب های فاضلاب برای تامین آب کشاورزی و صنایع، هدایت کشاورزی به سمت الگوی کشت، توسعه طرح های تغذیه مصنوعی دشت ها و فرهنگسازی عمومی برای کاهش میزان مصرف آب برنامه ریزی و به اجرا درآمده است.

طرح الگوی کشت در البرز

نجفیان بیان کرد: با حمایت دولت سیزدهم و همراهی سازمان جهاد کشاورزی از مهر ماه سال گذشته طرح الگوی کشت در استان البرز آغاز شده که البته این طرح هنوز به مرحله جامعیت نرسیده اما حرکت خوبی شروع است.

وی افزود: براساس این طرح، کاشت محصولات کم آب بر کشاورزی و باغی و استفاده از روش های آبیاری نوین به جای آبیاری سنتی مهمترین محور الگوی کشت در البرز است که تاکنون بخشی از کشاورزان و باغداران استان به سمت اجرایی کردن آن حرکت کرده اند.

نجفیان با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است، گفت: به همین منظور در قالب برنامه های آموزشی و ترویجی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی درصدد مجاب کردن تمام کشاورزان و باغداران به سمت رعایت الگوی کشت و بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری هستیم ضمن آنکه باید بخشی از آبیاری کشاورزی استان از آبهای تصفیه شده تامین شود.