۶۵۰فقره انشعاب غیر مجاز شناسایی و قطع شد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از شناسایی و کشف ۶۵۰فقره انشعاب غیر مجاز در شهرستان طرقبه و شاندیز خبر داد و گفت:بحران خشکسالی و کمبود شدید ذخایر و منابع تأمین آب به دلیل کاهش بارش ها و همچنین اقدام افراد در نصب انشعابات غیر مجاز سبب آلودگی شبکه آبرسانی و هدر رفت آب می شود.

۶۵۰فقره انشعاب غیر مجاز در شهرستان طرقبه و شاندیز شناسایی و قطع شد

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، «حسین امامی »با اشاره به این که طی یکسال گذشته از مجموع ده هزار و ۷۰۰پیمایش اشتراک ۶۵۰انشعاب غیر مجازدر شهرستان طرقبه و شاندیز شناسایی شد .افزود: در راستای حفظ و ساماندهی منابع و ذخایر منابع آبی استان با اخذ مجوز قانونی از مراجع قضایی افراد متخلف بعد از شناسایی و کشف انشعابات غیر مجاز نسبت به قطع آن اقدام می شود.
وی شناسایی انشعابات غیر مجاز را نتیجه پیمایش خطوط و شبکه های تغذیه آب دانست.
مدیر عامل آبفا خراسان رضوی ضمن تقدیر و قدر دانی از زحمات و همراهی دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی در شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز گفت: با توجه به کاهش منابع تولید آب و مهاجرپذیر بودن شهرستان ،قطعاوجود چنین انشعاباتی دور از ذهن نیست و در سال جاری نیز برخورد با این گونه انشعابات تشدید خواهد شد.
به گفته امامی در این راستا ۳دستگاه خودرو برای مقابله با انشعابات غیرمجاز در شهرستان طرقبه و شاندیز تجهیز شده است.
وی با تاکید بر این که برخورد با پدیده سرقت آب در خراسان رضوی با قدرت ادامه دارد،اظهار داشت: با توجه به این که امسال نقش مشارکت عمومی مردم در توسعه و خدمت رسانی به شهروندان در حوزه آب نقش بسیار مهمی دارد از مردم درخواست می شود تا هر گونه تخلف در حوزه آب و انشعابات غیر مجاز را به مراکز و آمارهای مرتبط و همچنین از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند.