۴۰ درصد از طرح های جهاد آبرسانی در رفسنجان اجرا می شود

با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال، ۴۰ درصد از طرح های جهاد آبرسانی استان کرمان در رفسنجان اجرا می شود.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، علیرضا عبدیان مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان گفت: با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال، ۴۰ درصد از طرح های جهاد آبرسانی استان کرمان در رفسنجان اجرا می شود.

وی افزود:تاکنون عملیات لوله گذاری بالغ بر ۱۴۴۰۰۰ متر و احداث ۳۵۰۰ مترمکعب مخازن ذخیره بتنی در این شهرستان اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در ادامه با بیان این مطلب که ۴۰ درصد از کل عملیات اجرایی در شهرستان رفسنجان پیشرفت فیزیکی داشته است،افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی در سایت آبی مجتمع حومه شرقی رفسنجان جهت ذخیره و تامین آب شرب روستاهای حومه شرقی شهرستان آغاز شده و در مرحله اجرای عملیات تحکیم بستر و تعبیه کانال های زهکش زیر مخزن می باشد.