۲۱۰۸ کیلومتر از شبکه آب استان همدان نیاز به نوسازی دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه ۲۱۰۸ کیلومتر از شبکه آب استان نیاز به نوسازی دارد، گفت: میزان هدررفت آب ناشی از فرسودگی شبکه آب در شبکه شهری ۱۴.۹ درصد و در شبکه روستایی ۲۲.۱ درصد است.

به گزارش برقاب،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه ۲۱۰۸ کیلومتر از شبکه آب استان نیاز به نوسازی دارد، گفت: میزان هدررفت آب ناشی از فرسودگی شبکه آب در شبکه شهری ۱۴.۹ درصد و در شبکه روستایی ۲۲.۱ درصد است.

فرهاد بختیاری‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کل شبکه آبرسانی استان همدان ۶۴۹۲ کیلومتر است که ۲۶۳۶ کیلومتر شهری و ۳۸۵۶ کیلومتر روستایی است.وی با بیان اینکه ۹۸۱ کیلومتر از شبکه شهری استان معادل ۳۷.۲۲ درصد نیاز به نوسازی دارد، اضافه کرد: از ۳۸۵۶ کیلومتر شبکه روستایی استان همدان نیز ۱۱۲۷ کیلومتر معادل ۸.۲۸ درصد نیاز به نوسازی دارد.بختیاری‌فر با بیان اینکه در سال گذشته اصلاح شبکه ۱۸.۲ کیلومتر از شبکه شهری و ۶۸.۸ کیلومتر از شبکه روستایی استان همدان انجام شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز ۸.۶ کیلومتر از شبکه آب شهری و ۷۲ کیلومتر از شبکه آب روستایی اصلاح شده است.وی درباره سن شبکه آب و فاضلاب استان همدان نیز اظهار کرد: ۱۳ کیلومتر از شبکه شهری و پنج کیلومتر از شبکه روستایی استان سن بیش از ۵۰ سال و ۹۶۸ کیلومتر از شبکه شهری و ۳۱۴ کیلومتر از شبکه روستایی بین ۲۵ و ۵۰ سال سن دارد.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه ۸۶۵ کیلومتر از شبکه شهری و ۱۸۱۸ کیلومتر از شبکه روستایی استان همدان دارای ۱۰ تا ۲۰ سال سن است، یادآور شد: همچنین ۵۱۲ کیلومتر از شبکه آب شهری و ۸۰۷ کیلومتر از شبکه روستایی استان بین ۲۰ و ۲۵ سال سن دارد.