۱۳۶۴۸ نمونه برداری از منابع، مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب در شهر شیراز

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: ۱۳۶۴۸ نمونه برداری از منابع، مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب در شهر شیراز و روستاهای الحاقی در سال گذشته انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، بهمن بهروزی ابراز داشت: بر اساس ارزیابی ها، آبفا شیراز به مطلوبیت ۱۰۰ درصدی آزمون های میکروبی و ۹۸/۷۸ درصدی آزمون های کلرسنجی دست یافته است.

وی افزود: در سال گذشته ۶۷۲۶ نمونه برداری فیزیکوشیمیایی، ۶۳۷۷ نمونه برداری میکروبی، ۳۰۳ نمونه برداری بیولوژی و ۲۴۲ نمونه برداری فلزات سنگین انجام شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: استقرار استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه های فیزیکوشیمیایی، ریزآلاینده های معدنی و باکتریولوژی در راستای ارتقاء دقت و صحت نتایج آزمون ها و قابلیت اطمینان به آن ها انجام شده است.

بهروزی اذعان داشت: اندازه گیری بیش از ۲۹هزار آزمون شامل ۱۳۶۹۶ آزمون فیزیکوشیمیایی و ریزآلاینده آلی، ۲۴۲۰ آزمون فلزات سنگین ، ۱۲۷۵۴ آزمون میکروبی و ۳۰۳ آزمون بیولوژی از اقدامات مرکز پایش و نظارت بر کنترل کیفیت آب و فاضلاب شیراز است.