۱۰ کیلومتر شبکه برق در سقز احداث می شود

مدیر توزیع برق شهرستان سقز گفت: پیش بینی می شود بیش از ۱۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی برای متقاضیان جدید در شهرها و روستاهای این شهرستان در سال جاری احداث شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، عبدالله ابراهیمی مدیر توزیع برق شهرستان سقز گفت: تامین برق متقاضیان و مشترکین جدید به عنوان یکی از مولفه های ارتقاء ضریب اطمینان شبکه رضایت مندی شهروندان را نیز به دنبال دارد.

وی افزود: در همین راستا پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۰ کیلومتر شبکه جدید برای متقاضیان بخش های متفرقه در سطح شهرها و روستاهای این شهرستان با اعتباری بالغ بر  ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان احداث شود.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه با احداث این مقدارشبکه فشارضعیف به شیوه کابل خودنگهدار تعداد ۵۰۰ مشترک جدید به مشترکان برق سقز افزوده خواهد شد، اظهار داشت: بیش از ۵ کیلومتر از این شبکه در حوزه شهری و در دو بخش خانگی و تجاری  و ۵ کیلومتر آن نیز مربوط به روستاهای این شهرستان و در بخش خانگی خواهد بود.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در اجرای این پروژه نزدیک به ۳۰۰اصله تیر جدید و همچنین ۳۰۰ چراغ روشنایی معابر در سطح شهر و روستا ها نصب شود.

مدیر توزیع برق شهرستان سقز با اشاره به اینکه سال گذشته ۸ کیلومتر کابل خودنگهدار برای متقاضیان دو بخش خانگی و تجاری در شهرستان سقز احداث شد، افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۲۱ میلیارد ریال اعتبار صرف گردید.

وی اظهار داشت: با توجه به ساخت و سازهای جدید و توسعه بافت شهری و روستایی ، احداث و توسعه شبکه برق برای متقاضیان جدید ضرورتی است که مستلزم برنامه ریزی صحیح برای انجام امور در حداقل زمان ممکن و کسب رضایتمندی مشترکین برق شهرستان سقز می باشد .