۱۰۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمزارز در کرمان امحا شد

این امحا با هدف جلوگیری از بازگشت دستگاه‌های استخراج رمزارز قاچاق به بازار در دوران اوج بار شبکه برق مطابق با شیوه نامه سازمان اموال تملیکی کشور انجام پذیرفت.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز پس از کشف به اداره کل اموال تملیکی استان تحویل میگردد. که ۱۰۰۰ دستگاه از این ماینرها با حضور مقامات قضایی، نمایندگان شرکت های توزیع برق، سازمان اقتصاد و داریی، اموال تملیکی و پلیس به طور کامل امحا گردید.
این ماینرها به صورت پراکنده از نقاط مختلف استان کشف و ضبط و طبق رعایت شیوه نامه مربوط به تعیین تکلیف ماینرهای غیرمجاز و قاچاق که دارای پرونده های دارای رای قطعی هستند با هماهنگی و حضور صدا و سیمای مرکز استان و روابط عمومی های دستگاه های ذیربط جهت پوشش خبری و پس از همکاری ادارات کل توزیع برق جنوب و شمال استان کرمان و دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمان به صورت فنی امحاء شد.
معاون مشترکین، مدیر دفتر روابط عمومی و نماینده حراست شرکت نیز در اجرای دستور قضایی حضور داشتند.