یک میلیارد مترمکعب صرفه جویی آب در استان کرمان

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی آب منطقه ای در سومین جلسه این کارگروه اذعان داشت: تا سال 1405 یک میلیارد مترمکعب صرفه جویی آب در استان کرمان خواهیم داشت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، سینا روزبهانی دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای استان کرمان در سومین […]

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی آب منطقه ای در سومین جلسه این کارگروه اذعان داشت: تا سال 1405 یک میلیارد مترمکعب صرفه جویی آب در استان کرمان خواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، سینا روزبهانی دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای استان کرمان در سومین جلسه این کارگروه گفت: بهبود وضعیت منابع آبی در این استان با اجرای برنامه سازگاری با کم آبی محقق می‌شود و برای مقابله با مخاطرات آینده، این برنامه باید به گفتمان غالب در استان کرمان تبدیل شود.

سینا روزبهانی افزود: آب مسئله ای فرابخشی است که وزارت نیرو سیاستگذاری آن را انجام می دهد، اما تمام بخش هایی که مصرف کننده آب هستند باید در مدیریت مصرف این نعمت ارزشمند حضور و همکاری جدی و موثر داشته باشند.

وی با بیان اینکه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با حضور تمام ذی نفعان این بخش تشکیل شده است، تصریح کرد: برنامه ملی سازگاری با کم آبی نخستین برنامه ملی مدیریت مصرف آب در تاریخ کشور محسوب می شود که با حضور تمام دستگاه های اجرایی تدوین شده است.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای اظهار داشت: بر اساس برنامه تنظیم شده برای سازگاری با کم آبی، تا سال ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد مترمکعب صرفه جویی آب در استان کرمان با همکاری تمام بخش ها انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد آب در استان کرمان در حوزه کشاورزی مصرف می شود، ادامه داد: بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب از صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با همکاری سازمان جهاد کشاورزی صورت می گیرد که شامل برنامه هایی مانند جایگزینی الگوی کشت و اجرای سیستم های نوین آبیاری است.

روزبهانی تاکید کرد: سازگاری با کم آبی در سال های آینده یک نیاز و ضرورت برای زیست و تولید در استان کرمان است که اجرای آن اجماع و حمایت ملی و استانی را می طلبد.