یک شرکت صنعتی آمادگی خود را برای تولید برق اعلام کرد

یک شرکت بزرگ صنعتی فعال در حوزه مواد غذایی با تجهیز و راه اندازی نیروگاهی 4.5 مگاواتی، آمادگی خود را برای تزریق حداکثر توان تولیدی خود به شبکه برق شهر تهران در فصول پرمصرف و ساعات اوج بار اعلام کرد.

به گزارش برقآب و  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ در راستای اجرای طرح های مدیریت بار در سمت مصرف کننده و جلب همراهی مشترکان بزرگ اداری و صنعتی، با هماهنگی انجام شده توسط منطقه برق رودکی از مناطق ۲۲ گانه برق پایتخت، یکی از نخستین شرکت های صنعتی فعال در حوزه مواد غذایی، با خریداری و نصب چهار نیروگاه، آمادگی خود را برای تزریق برق تولیدی به شبکه برق شهر تهران در ساعات اوج مصرف، اعلام کرد.

“مسلم حیدری” مدیر منطقه برق رودکی با اعلام این خبر گفت: هر یک از نیروگاه های نصب شده توسط این شرکت، بیش از یک مگاوات توان تولید داشته و در مجموع به صورت همزمان می توانند بیش از ۴ مگاوات برق را در لحظه به شبکه برق کلان شهر تهران وارد کنند.

“حیدری” افزود: نیروگاه های راه اندازی شده قادرند به صورت همزمان و موازی، ضمن استفاده این کارخانه از شبکه توزیع برق، جریان تولیدی را نیز به شبکه سراسری برق تزریق کنند.