به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب مطرح شد:

یزد یکی از استان های پیشتاز در طرح تحویل حجمی در کشور

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: یزد یکی از استان های پیشتاز و پیشرو در طرح تحویل حجمی آب در سطح کشور است.

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، جواد منصوری معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با بیان اینکه یزد یکی از استان های پیشتاز در طرح تحویل حجمی است، گفت: در سال ۹۹ طرح تحویل حجمی در بعضی از دشت های استان آغاز شد که در سال ۱۴۰۰ با تصویب برنامه سازگاری با کم آبی، طرح تحویل حجمی برای همه دشت های استان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: میزان حجم آب برداشتی از چاه ها مطابق برنامه سازگاری با کم آبی به صورت گام به گام مشخص شده است تا صدمه ای به بهره برداران وارد نشود.

منصوری همچنین ابراز کرد: طرح تحویل حجمی باعث شده که به جای خاموشی اجباری چاه ها در یک مقطع زمانی مشخص، مدیریت مصرف از ابتدای سال شمسی تا پایان همان سال توسط کشاورز انجام شود.
وی به برنامه سازگاری با کم آبی در استان اشاره کرد و گفت: این برنامه میزان صرفه جویی در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات و شرب و بهداشت مشخص کرده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای یزد خاطر نشان کرد: طبق برنامه سازگاری با کم آبی، صرفه جویی در بخش کشاورزی با راهبرد مدیریت و مدارا، در بخش صنعت و خدمات با راهبرد تسهیل، تنفس و تشویق باید انجام شود.
منصوری در ادامه گفت: از ابتدای دهه ۹۰ نصب کنتور های هوشمند بر روی چاههای کشاورزی، صنعت و خدمات و شرب و بهداشت آغاز و در پایان همان دهه به تکامل رسید.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با بیان اینکه استان یزد پیشرو در نصب کنتور هوشمند بر روی چاه ها است، بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد از چاه های کشاورزی و بیش از ۸۱ درصد از چاه های صنعتی استان یزد به کنتور هوشمند مجهز اند.
منصوری گفت با اجرای برنامه سازگاری با کم آبی در استان از سال ۹۹ تا ۱۴۰۵ باید ۲۲۳ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی به تناسب مصرف در بخش های مختلف انجام شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای یزد به پروژه اتاق شیشه ای به عنوان یکی دیگر از طرح های مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: وضعیت منابع دشت ها با استفاده از چاه های اندازه گیری آب های زیر زمینی یا چاه های پیزومتری مشخص و به صورت شفاف در سامانه ای برای اطلاع همه قرار می گیرد.

منصوری افزود: در اتاق شیشه ای وضعیت منابع و مصارف آب، میزان برداشت، تغییرات سفره آب زیرزمینی یک دشت به صورت شفاف و بر خط در معرض دید عموم قرار می گیرد.

بازار آب یکی از راهکار های مدیریت مصرف
محمد راسترو معاون برنامه ریزی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با بیان اینکه بازار آب یکی از راهکار های مدیریت مصرف و تقاضا است ، گفت: بازار آب یزد به صورت پایلوت در دشت یزد – اردکان در پایان سال ۱۴۰۲ وارد مرحله اجرایی شد.
وی با بیان اینکه یزد سومین استان کشور در راه اندازی بازار آب در کشور است، افزود: بهره برداران با صرفه جویی در مصرف آب می توانند تنها ده درصد از آب مازاد خود را در بازار آب مبادله کنند.
معاون شرکت آب منطقه‌ای یزد در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا سامانه‌ای با عنوان «سبا یزد » (سامانه بازار آب) طراحی شده که متقاضیان از طریق آن نسبت به ثبت درخواست و واگذارکنندگان آب پس از بررسی کارشناسان می توانند درخواستهای مورد نظر خود را پذیرش نمایند.