کنفرانس منطقه‌ای سیرد با حضور فعال شرکت توزیع برق مشهد برگزار شد

در آیین اختتامیه یازدهمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد، شرکت توزیع برق مشهد در جمع شرکت های برتر قرار گرفت. همچنین، مقاله با عنوان «شناسایی مزارع غیر مجاز استخراج رمز ارز به کمک داده کاوی کنتورهای هوشمند مبتنی بر منطق فازی» از این شرکت به عنوان مقاله برتر در محور داده کاوی معرفی شد.

به گزارش برقاب: و گزارش دفتر روابط عمومی مهندس قربان پناه، مدیر دفتر تحقیقات درخصوص یازدهمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد با حضور فعال شرکت توزیع برق مشهد در مراسم گفت: این موفقیت نشان‌دهنده تلاش و تعهد کارکنان شرکت توزیع برق مشهد در حوزه پژوهش و فناوری است.

دکتر عقلی، کارشناس ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی دفتر تحقیقات نیز دریازدهمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد گفت: این مقاله حاصل تلاش جمعی از متخصصان شرکت توزیع برق مشهد است که با استفاده از روش‌های داده کاوی و هوش مصنوعی، روشی را برای شناسایی مزارع غیر مجاز استخراج رمز ارز ارائه کرده‌اند.

در این مراسم از دکتر دلاوری پور رئیس گروه کاهش تلفات و بهینه سازی انرژی برق مشهد به نمایندگی از تیم نویسندگان مقاله «شناسایی مزارع غیر مجاز استخراج رمز ارز به کمک داده کاوی کنتورهای هوشمند مبتنی بر منطق فازی» تقدیر شد.