یازدهمین رزمایش سراسری آماده به کاری مولدهای اضطراری مراکز حساس آذربایجان غربی برگزار شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از برگزاری مانور پدافند غیرعامل، تست آمادگی دیزل ژنراتورهای تعدادی از مراکز حساس و مهم استان همزمان با سراسر کشور خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی مهندس طاهر کیامهر در تشریح جزئیات این رویداد ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، عنوان کرد: یازدهمین مانور آماده بکاری مولدهای برق اضطراری در پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجان غربی نیز با مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل استان در مراکز تعیین شده سطح استان برگزار شد.

وی ادامه داد: این مانور با دستور سردار جلالی مدیرکل پدافند غیرعامل کشور به صورت ویدئوکنفرانس با رمز ” یا علی ابن موسی الرضا (ع) آغاز شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در ایـن رزمایـش بـا قطـع برق 12 مرکـز منتخب از سراسـر اسـتان آمادگـی مولدهـای بـرق اضطـراری ایـن مراکـز توسـط کارشناسـان مسـتقر توزیـع بـرق اسـتان، مطابـق بـا چـک لیسـتها رصـد و ارزیابـی شـد.

کیامهر تصریح کرد: در سال گذشته 667 مرکز مورد بررسی قرار گرفت که وضعیت 510 مرکز مطلوب و آماده بکار گزارش شده است.