آزمایشگاه مرکزی آب زنجان گواهینمامه استاندارد ISO/IEC 17025 را تمدید کرد

 آزمایشگاه مرکزی آب زنجان در ممیزی نهایی دوره دوم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، موفق به اخذ تمدید در بخش آزمایشگاه و فیزیکو شیمیایی شد.

آزمایشگاه مرکزی آب زنجان در ممیزی نهایی دوره دوم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، موفق به اخذ تمدید در بخش آزمایشگاه و فیزیکو شیمیایی شد.

به گزارش شهرداران و روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در لوحی که به امضای سید حمیدرضا کشفی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور رسیده است آمده:

جناب آقای مهندس علیرضا جزء قاسمی

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

موضوع: گواهینامه ISO/IEC 17025

با سلام

مساعدت جنابعالی، تلاش و همت والای مدیریت به ویژه مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب و کارشناسان آزمایشگاه مرکزی آب زنجان در تمدید گواهینامه ISO/IEC 17025 در بخش آزمایشگاه مرکزی میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب در چهار ساله دوم قابل تقدیر است. به پیوست گواهینامه مذکورارسال می گردد.

شایان ذکر است ادامه استفاده از مزایای دارا بودن گواهینامه مذکور و لوگی مربوطه منوط به انجام ممیزی مراقبتی و تمدید گواهینامه می باشد.

امید آنکه در راه اعتلای صنعت آب و فاضلاب کشور بیش از موفق و موید باشید.