اخذ گواهینامه سیستم مدیریت آموزش استاندارد ISO10015

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای استان یزد گفت : به منظور بهبود اثربخشی آموزش، این شرکت موفق به استقرار سیستم مدیریت آموزش استانداردISO  10015 بر اساس ویرایش جدید 2019 گردید . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد :  علی جعفری بیان کرد : در همین راستا، نماینده و ممیز شرکت […]

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای استان یزد گفت : به منظور بهبود اثربخشی آموزش، این شرکت موفق به استقرار سیستم مدیریت آموزش استانداردISO  10015 بر اساس ویرایش جدید 2019 گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد :  علی جعفری بیان کرد : در همین راستا، نماینده و ممیز شرکت بین المللی MIC ضمن انجام ممیزی و تائید انطباق فعالیت‌ها، این شرکت را شایسته دریافت گواهینامه استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019 اعلام نمود.

جعفری هدف از استقرار سیستم مدیریت آموزش را ، ارائه راهنمایی های لازم جهت شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، آموزش کارکنان و ارزیابی میزان اثربخشی آموزش به منظور دستیابی به اهداف سازمان عنوان کرد .

وی افزود : پروژه استقرار این سیستم ، پس از طراحی و اجرا ، با انجام ممیزی داخلی و خارجی و اجرای اقدامات اصلاحی مناسب صورت پذیرفت  تا از این طریق  بتوانیم به بهبود و تغییر الگوهای رفتاری و مهارتی کارکنان کمک کنیم .

وی تاکید کرد : استقرار فرآیند آموزش بر اساس این استاندارد، می تواند مؤثرترین راه برای ارتقاء و بهبود یکپارچگی و اثربخشی فرآیند آموزش در شرکت باشد.

لازم به ذکر است با استقرار سیستم فوق مجموع استاندارد‌های مدیریتی شرکت، به پنج استاندارد افزایش یافت.