گفتگوی زنده تلویزیونی سخنگوی محترم صنعت برق

گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر مصطفی رجبی مشهدی امشب از بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما پخش خواهد شد. با توجه به افزایش گرمای هوا در هفته پیش رو، دکتر رجبی به موضوع احتمال شکسته شدن پیک مصرف برق و راهکارهای مدیریت مصرف جهت پایدار ماندن شبکه برق کشور می پردازد.  

گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر مصطفی رجبی مشهدی امشب از بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

با توجه به افزایش گرمای هوا در هفته پیش رو، دکتر رجبی به موضوع احتمال شکسته شدن پیک مصرف برق و راهکارهای مدیریت مصرف جهت پایدار ماندن شبکه برق کشور می پردازد.