گفتگوی زنده تلویزیونی جناب آقای دکتر رجبی مشهدی سخنگوی محترم صنعت برق

تا دقایقی دیگر گفتگوی زنده تلویزیونی جناب آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی محترم صنعت برق و دکتر هادی مدیرکل تامین منابع وزارت صمت  تا دقایقی دیگر از شبکه یک سیما.‌ برنامه صبح بخیر ایران با موضوع رمز ارزها و پاداش کشف استخراج کنندگان غیرمجاز پخش می شود.  

تا دقایقی دیگر گفتگوی زنده تلویزیونی جناب آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی محترم صنعت برق و دکتر هادی مدیرکل تامین منابع وزارت صمت  تا دقایقی دیگر از شبکه یک سیما.‌ برنامه صبح بخیر ایران با موضوع رمز ارزها و پاداش کشف استخراج کنندگان غیرمجاز پخش می شود.