گشودن دریچه سدها موجب حفظ حجم مفید ظرفیت سد می شود

گشودن دریچه های تحتانی سدهای جگین و استقلال میناب، روشی متداول برای تخلیه گِل و رسوب و حفظ حجم مفید ظرفیت سد می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، مدیر بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: در بسیاری از مواقع با ورود سیلاب به مخازن سدها، جریانهای گل آلود در کف مخزن ایجاد می شوند و همین جریانها یکی از عوامل مهم در رسوبگذاری و کاهش ظرفیت آب مخازن و عمر مفید سدها می باشد.

ترکمندی توضیح داد: گشودن دریچه های تحتانی سد، روشی متداول برای تخلیه این جریان ها و حفظ حجم مفید مخزن می باشد.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه بر اساس گزارش های هواشناسی احتمال بارندگی و ورود حجم زیادی از روان آبها به سدهای جگین و استقلال میناب وجود دارد با بازشدن دریچه های تحتانی، رسوب از کف سد برداشته و به صورت روان آب به سمت خروجی رودخانه به پیش می رود.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل‌های بهره‌برداری، با عنوان بهره برداری بهینه و مدیریت مخزن، هر ساله بعد از کاهش ورودی‌ها و آبگیری مخازن که تراز ظرفیت به حداکثر می‌رسد، عمل باز کردن دریچه‌های تحتانی در برنامه قرار می‌گیرد.

ترکمندی ادامه داد: در این گونه عملیات ها با توجه به وضعیت سد طبق برنامه ریزی انجام شده دریچه تخلیه تحتانی باز و رسوب‌های ریز دانه‌ای که پشت جسم سد جمع شده تخلیه می‌شود.