معاونت بازار برق اعلام کرد؛

گزارش معاملات خارج از بازار برق در سال 1401

حجم معاملات خارج از بازار برق (مجموع معاملات بورس انرژی و دو جانبه) مشترکان صنعتی بالای 5 مگاوات از فروردین تا پایان اسفند 1401، حدود 40 میلیارد کیلووات ساعت است.

به گزارش برقآب، مشترکان صنعتی بالای 5 مگاوات به میزان 8 میلیارد کیلووات ساعت از طریق بورس انرژی و 32 میلیارد کیلووات ساعت از طریق قراردادهای دوجانبه اقدام به تأمین برق مورد نیاز خود کرده اند.
لازم به ذکر است در سال 1401 مشترکان مذکور به میزان 17 میلیارد کیلووات ساعت انرژی خود را از طریق شرکت های خرده فروشی و 23 میلیارد کیلووات ساعت انرژی خود را مستقیماً از طریق بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه خریداری کرده اند. شایان ذکر است حجم معاملات برق در بازار عمده فروشی برق در سال 1401، حدود 303 میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
در جدول بالا حجم معاملات خارج از بازار و معاملات بازار عمده فروشی برای سال های 1400 و 1401 به تکفیک معاملات بورس و دوجانبه بر حسب میلیارد کیلووات ساعت نشان داده شده است.