گزارش معاملات خارج از بازار برق- تا پایان بهمن ۱۴۰۲

گزارش معاملات خارج از بازار برق- تا پایان بهمن 1402

به گزارش برقاب،بر اساس گزارش معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مشترکان صنعتی بالای یک مگاوات به میزان ۴/۱ میلیارد کیلووات ساعت از طریق بورس انرژی و ۳۹/۹ میلیارد کیلووات ساعت از طریق قراردادهای دوجانبه اقدام به تأمین برق مورد نیاز خود کرده اند. همچنین حجم معاملات برق در بازار عمده فروشی در طی این مدت، ۲۷۶/۸میلیارد کیلووات ساعت بوده است. بر اساس این گزارش  معاملات خارج از بازار برق در دی ماه ۱۴۰۲ برابر ۴/۹۸میلیارد کیلووات ساعت بوده که ۰/۳۸میلیارد کیلووات ساعت مربوط به سهم بورس انرژی و ۴/۶ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به سهم معاملات دوجانبه می باشد.
در جدول زیر .حجم گزارش معاملات معاملات خارج از بازار (بورس و دوجانبه) و معاملات بازار عمده فروشی برای سالهای ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ ، تا پایان دی ۱۴۰۲ و همچنین در دی ماه ۱۴۰۲ بر حسب میلیارد کیلووات ساعت نشان داده شده است.