گزارش سومین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت توزیع برق آذربایجان شرقی

سومین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با حضور مهندس فرج نیا مدیر عامل شرکت و دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کلیه اعضای کمیسیون برگزار شد. در این جلسه که روز چهارشنبه 25 تیرماه در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی […]

سومین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با حضور مهندس فرج نیا مدیر عامل شرکت و دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کلیه اعضای کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه که روز چهارشنبه 25 تیرماه در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ترتیب یافت، ابتدا خانم مهندس حیدر پور مدیر دفتر تمتای این شرکت گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه مدیریت و تحول اداری شامل بخش هایی در خصوص امتیازات مکتسبه در جشنواره شهید رجائی طی سالهای 96، 97 و گزارش سامانه تسما از ارزیابی شرکت توانیر در سال 98 ،‌ عملکرد کمیسیون توسعه مدیریت و کمیته های پنج گانه مشتمل بر کمیته های: اصلاح ساختار و فناوری های مدیریتی، سرمایه انسانی، هوشمند سازی و توسعه دولت الکترونیک، سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی ،‌ارزیابی عملکرد و کار گروه کاهش تصدی ها در سال 99 را ارائه داد.
در این جلسه همچنین سایر فعالیت های شرکت در به روز آوری سیستم مدیریت یکپارچه،‌ بستر سازی اجرای مدیریت دانش،‌ مدیریت ریسک، معماری سازمانی و بهبود بهره وری با تمرکز بر نظام آراستگی محیط کار (5S)نیزگزارش گردید.
در ادامه و پس از راهنمایی های آقای دکتر فتح زاده و خانم مهندس قاسمی (رئیس گروه نوسازی و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی) در خصوص تحول اداری، پیشنهاداتی مبنی بر ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد شرکت در معماری سازمانی، مدیریت دانش و نظام آراستگی در جلسات آتی به منظور به اشتراک گذاری تجارب سازمان ها در استان مطرح و مورد استقبال مهندس فرج نیا مدیر عامل شرکت واقع گردید.