گزارش زنده از مرکز پایش صنعت برق کشور

گزارش زنده شبکه از مدیریت پیک بار برق از مرکز پایش صنعت برق کشور امروز(سه شنبه 7 مرداد) ساعت 16 شبکه خبر

گزارش زنده شبکه از مدیریت پیک بار برق
از مرکز پایش صنعت برق کشور
امروز(سه شنبه 7 مرداد) ساعت 16 شبکه خبر