گردهمایی بانوان صنعت آب و برق استان البرز

گردهمایی بانوان صنعت آب و برق استان البرز با حضور مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده ، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری البرز ، مدیران عامل و جمعی کثیری از بانوان شاغل  صنعت آب و برق استان البرز به منظور بررسی وضعیت بانوان در صنعت و دیدار چهره به چهره با آنها برگزار شد.

گردهمایی بانوان صنعت آب و برق استان البرز

به گزارش برقاب،گردهمایی بانوان صنعت آب و برق استان البرز با حضور مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده ، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری البرز ، مدیران عامل و جمعی کثیری از بانوان شاغل  صنعت آب و برق استان البرز به منظور بررسی وضعیت بانوان در صنعت و دیدار چهره به چهره با آنها برگزار شد.
در این دیدار سرکار خانم خداپرست ، مشاور وزیر نیرو ضمن اشاره بر حضور پررنگ و تاثیرگذار زنان در ساختار صنعت آب و برق کشور و لزوم  بهره گیری هرچه بیشتر از توانمندی های زنان نخبه و دارای شایستگی ، وضعیت فعالیت و انتصاب بانوان در مسئولیت های مختلف در صنعت آب و برق استان البرز را مناسب ارزیابی کردند
مشاور وزیر نیرو در ادامه ،باتوجه به اهمیت موضوع مدیریت مصرف ، استفاده از ظرفیت های بانوان خانه دار در صرفه جویی مصرف برق و آب در خانواده ها را راهکاری مناسب و موثر در گذر از زمان اوج مصرف اعلام کردند .
در حاشیه این دیدار مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده جلساتی با مدیران عامل و مشاوران امور بانوان صنعت آب و برق استان برگزار کردند.