گردهمایی معاونان منابع انسانی شرکتهای توزیع نیروی برق برگزار شد

گردهمايي معاونين منابع انساني شركتهاي توزيع نيروي برق در تهران برگزار شد.

گردهمایی معاونان منابع انسانی شرکتهای توزیع نیروی برق در تهران برگزار شد.

به گزارش برقاب به نقل از پایگاه خبری توانیر، در ابتدای جلسه مهندس ملاعلیا در سخنانی بر لزوم تشکیل نشستهای مشترک و مشارکت صف و ستاد اعم از حوزه منابع انسانی و سایر حوزه های تاثیرگذار در مسائل منابع انسانی در تدوین سیاستها، برنامه ها و رویه های منابع انسانی با مد نظر داشتن ۱۰ برنامه تحول اداری و تصمیم سازی در کارگروههای تخصصی تاکید کرد.

در ادامه، عسگری مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر به تشریح بیشتر اهداف تشکیل جلسات و تشکیل کارگروه هایی در مباحث ساختار سازمانی، انگیزش و رفاه، جذب و برنامه ریزی سرمایه انسانی، آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی، برون سپاری و قراردادها، طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت و ارزیابی عملکرد کارکنان، تدوین شاخص، بیمه و بهره وری پرداخت.وی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ این دفتر را تشریح و تاکید کرد: موفقیت وقتی حاصل می شود که مدیران منابع انسانی در حوزه کاری خود با برنامه عمل کنند.

تاکید معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر بر لزوم تشکیل نشستهای مشترک و مشارکت صف و ستاد اعم از حوزه منابع انسانی و سایر حوزه های تاثیرگذار در مسائل منابع انسانی در تدوین سیاستها، برنامه ها و رویه های منابع انسانی با توجه به ۱۰ برنامه تحول اداری و تصمیم سازی در کارگروههای تخصصی

سپس قیصری مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و بهره وری شرکت توانیر با اشاره به این که سند بهره وری بر مبنای دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم نیرو و نیز برنامه استراتژیک شرکت توانیر در دست تدوین است، در خصوص بازنگری ساختار و شاخصهای درجه بندی شرکتهای توزیع مطالبی بیان کرد.

در ادامه، تعدادی از معاونان منابع انسانی شرکتهای توزیع نیروی برق به بیان دیدگاههای خود پرداخته و در پایان نیز به سوالات حاضران پاسخ داده شد.

در پایان نیز مقرر شد سایر موارد در کارگروههای تخصصی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد که بازنگری و بهبود طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، تغییر حالت اشتغال، تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی و قرارداد درمان و سایر قراردادهای بیمه حوزه کارکنان، مجوز استخدام برای تقویت بنیه دانشی و کارشناسی شرکتها، فراهم شدن شرایط تغییر شغل ایثارگران تبدیل وضع شده، انتخاب و انتصاب و بانک اطلاعات مدیران، مسابقات مهارت شغلی، استفاده از استانداردهای ارزیابی و آسیب شناسی حوزه منابع انسانی، مسائل رفاهی، بازنشستگی اختیاری، پاداش جشنواره شهید رجایی، سامانه اطلاعات منابع انسانی، فوق العاده مناطق مرزی، بازنگری ساختار، توسعه ساختار حوزه منابع انسانی با توجه به افزایش تعداد کارکنان شرکت در اجرای ضوابط تبدیل وضعیت، توجه بیشتر به مناطق کمتر توسعه یافته، تقدیر از کارکنان حوزه منابع انسانی، ظرفیت صلاحیت حرفه ای در طرح طبقه بندی مشاغل، تفویض اختیار در حوزه فعالیتهای خارج از ساختار با ابلاغ استاندارد و الزامات مرتبط، طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شرکتهای پیمانکار، توجه ویژه مدیران ارشد به حوزه منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان استراتژیک شرکت، ورزش و