رئیس گروه مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه‌ای اصفهان :

گردش کار ۸۰ هزار نامه طی یک سال

رئیس گروه مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: پاسخگویی و تعیین تکلیف ۸۰ هزارمکاتبه طی یک سال در یک گروه اداری 9 نفره در گروه مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه‌ای اصفهان انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، مهندس شهرام نخعی با اشاره به بحران آبی کشور، حفاظت از منابع آبی به ویژه در بخش آب زیرزمینی را ضروری دانست و اظهار داشت: کارکنان صنعت آب در شرایطی که منابع آبی به دلایل مدیریتی و تغییرات اقلیمی دچار چالش شده و به بحران‌های زیست محیطی دامن زده، برای پویایی چرخ بزرگ تامین و انتقال آب کشور شبانه‌روزی کار می‌کنند تا همه بخش‌ها از جمله شرب و بهداشت شهرها و روستاها، صنعت و کشاورزی از آب پایدار بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف حدود ۸۰ هزار نامه و هشت هزار پرونده طی سال ۱۴۰۰، حاکی از اراده جدی کارمندان و مدیران شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برای رفع مشکلات متقاضیان و مشترکین است، افزود: این شرکت طی سال گذشته ۲ هزار و ۲۳۵ قرارداد آب بها و پساب بها با بخش‌های مختلف منعقد کرده که از این تعداد ۴۴ قرارداد آب بها با بخش صنعت، ۲ هزار و ۱۴۹ قرارداد آب بها با بخش کشاورزی، ۲۲ قرارداد با سایر بخش‌ها و ۲۰ قرارداد پساب بها بوده است.

رئیس گروه مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اضافه کرد: طی سال ۱۴۰۰ همچنین ۱۹ قرارداد اجاره اراضی بستر به مساحت ۵۰ هکتار منعقد شده و برنامه ریزی دقیقی برای تعیین تکلیف ۹۲۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه های استان انجام شده است که قدم بزرگی در حفظ اموال محسوب می شود.