کیفیت آب شرب مصرفی مطلوب است.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان همدان ضمن تایید کیفیت آب شرب مصرفی در استان، از انجام نمونه برداری های مستمر به منظور کنترل کیفیت آب شرب مصرفی در شهرها و روستاهای استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی آبفای استان، مجید زیبازاده با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ […]

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان همدان ضمن تایید کیفیت آب شرب مصرفی در استان، از انجام نمونه برداری های مستمر به منظور کنترل کیفیت آب شرب مصرفی در شهرها و روستاهای استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان، مجید زیبازاده با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ اکیپ کنترل کیفی در شهرها و روستاهای استان وضعیت کیفی آب را مورد بررسی قرار می دهند، عنوان کرد: همکاران ما ضمن اتکاء به ۶۱۸ سامانه کلرزنی شامل ۵۷۵ دستگاه فعال در روستاها و ۴۳ دستگاه فعال درشهرهای استان، عملیات کلر زنی را به صورت سالیانه در دستور کار دارند.
وی همچنین با اذعان به اینکه در حال حاضر ۱۰ رابط کنترل کیفی در شهرستانهای استان مشغول به ارائه خدمت می باشند، گفت: سال گذشته ۱۲ هزارو ۵۵۷ مورد نمونه برداری میکروبی و شیمیایی در روستاهای استان و ۵ هزارو ۱۵۸ مورد نمونه برداری در شهرهای استان عملیاتی شد.
زیبازاده در ادامه ضمن اشاره به نصب و راه اندازی ۱۳ سامانه جدید کلر زنی در شهرها و روستاهای استان عنوان کرد: سال گذشته ۳۸۶ هزارو ۷۶۴مورد کلرسنجی در روستاها و ۶۰ هزارو ۸۵۹ مورد نیز در شهرهای استان توسط همکاران ما انجام شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه هیچگونه مشکل خاصی درکیفیت آب شرب مصرفی شهرها و روستاهای استان وجود ندارد،اظهارداشت: در صورت هرگونه مشکل درکیفیت آب ، نصب و راه اندازی آب شیرین کن، اختلاط منابع آب جدید و قدیم، آبرسانی سیار، آبگیری آب روستاها از شهرهای نزدیک و ایجاد مجتمع های روستایی در دستور کار قرار می گیرد.