مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد:

کیفیت آب شرب در استان یزد مطلوب است

جلال علمدار گفت: بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب، کیفیت آب آشامیدنی استان یزد در وضعیت استاندارد قرار دارد.

بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب، بیان می‌شود که  کیفیت آب شرب استان یزد در وضعیت استاندارد قرار دارد. این آزمایش‌ها شامل بررسی چهار هزار نمونه آب چاه‌ها، خروجی مخازن ذخیره و شبکه‌های توزیع آب استان بوده است.

جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد تاکید می‌کند که یکی از مهمترین اقدامات برای دستیابی به آب با کیفیت از لحاظ عدم وجود آلودگی میکروبی، گندزدایی و ضدعفونی آب و همچنین پایش و نظارت مستمر بر حسن انجام گندزدایی از طریق کلرسنجی است. او اعلام می‌کند که طبق آزمون‌های کلرسنجی انجام شده بر روی کیفیت آب شرب استان یزد، مطلوبیت کلر آزاد باقیمانده در آب بالای ۹۹ درصد می‌باشد.

جلال علمدار به اهمیت معیار کدورت به عنوان یکی از ویژگی‌های فیزیکی نشان دهنده کیفیت آب می‌پردازد. او با استناد به آزمون‌های کدورت سنجی انجام شده در سال ۱۴۰۲ روی نمونه‌های آب شبکه توزیع شهر‌های استان یزد، اعلام می‌کند که کدورت ۱۰۰ درصد نمونه‌ها در محدوده مطلوب و مجاز استاندارد قرار دارد.

همکاران دفتر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب استان یزد به صورت روزانه از مخازن و شبکه توزیع آب شرب شهر یزد نمونه‌برداری و آزمایش می‌کنند. این آزمایش‌ها شامل آزمون‌های میکروبیولوژی، کلر آزاد باقیمانده، هدایت الکتریکی، pH و دما می‌باشد. بنابراین، کیفیت آب آشامیدنی در استان یزد به صورت مداوم پایش و نظارت می‌شود تا امنیت و سلامت عمومی جامعه حفظ شود.