کیفیت آب شرب اهواز پایش می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از تشکیل تیم کارشناسی برای سنجش و پایش کیفیت آب شرب اهواز خبر داد و گفت: دبیری این تیم برعهده آبفای خوزستان است اما در این گروه کارشناسان سازمان بهداشت و محیط زیست نیز حضور دارند.

به گزارش برقآب، کیفیت آب شرب اهواز پایش می‌شود، تشکیل تیم کارشناسی برای این منظور به دستور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان انجام شده است. این تیم شامل کارشناسان سازمان آبفا خوزستان و سازمان بهداشت و محیط زیست است که با هدف پایش و سنجش کیفیت آب شرب اهواز فعالیت خواهند کرد.

آب شرب اهواز از سه رودخانه دز، کرخه و کارون تأمین می‌شود. این سه رودخانه دارای خود مختصات و ترکیب خاص خود هستند که کیفیت آب شرب اهواز را تشکیل می‌دهد. حدود ۶۸ درصد آب شرب اهواز از تصفیه‌خانه غدیر، ۲.۲ متر بر ثانیه از آب کارون و مابقی آب از تصفیه‌خانه آب حیات تأمین می‌شود. همچنین در صورت نیاز، تصفیه‌خانه غدیر به کمک آب رودخانه کرخه نیز می‌پردازد.

سازمان آب و فاضلاب در جستجوی شکستگی لوله‌ها در شبکه آب شهری اهواز بوده و حدود ۲۲ نقطه شکستگی را پیدا کرده و آنها را تعمیر کرده است. این شکستگی‌ها درصورتی که فشار آب منفی بود، آب را مکش می‌کردند. این جستجو همچنان ادامه دارد و در صورت پیدا شدن شکستگی‌های دیگر، تعمیر آنها انجام خواهد شد. این تعمیرات بهبود کیفیت آب شرب و افزایش فشار آب در مناطق مختلف اهواز را به همراه دارد.

در همین راستا پایش کیفیت آب شرب اهواز نقش مهمی را ایفا می‌کند. این پایش شامل آب تصفیه‌خانه‌ها، رودخانه‌ها و شبکه آب مصرفی شهروندان است. سازمان آبفا به همراه سازمان بهداشت و محیط زیست در این پایش نقش دارند و با تشکیل تیم کارشناسی، این فرایند را آغاز خواهند کرد. این پایش برای حفظ کیفیت آب شرب و پیگیری هرگونه مشکل یا تخلف در سیستم آبی اهواز انجام می‌شود.