کولر گازی چه میزان هزینه بهای برق در مناطق عادی را افزایش می‌دهد؟

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه وسایل سرمایشی بالاترین سهم را در مصرف انرژی دارد گفت: استفاده از کولر گازی مصرف برق را نسبت به کولر آبی بیش از ٦ برابر و هزینه برق مصرفی را تا حدود ٢٤ برابر افزایش می دهد.

.
در ادامه وی گفت: شرکت توانیر به‌دنبال این است که فرصت‌ها و مؤلفه های مختلف مصرف برق را به خوبی شناسایی کنیم و تعرفه های برق به گونه ای طراحی شود که هم رفاه و آسایش مردم را تامین کنند و هم تأمین انرژی مطمئن و پایدار مدنظر قرار گیرد که یکی از مولفه های مهم مصرف، سامانه های سرمایشی و کولرها است.
فتحی با یادآوری اینکه اقلیم ایران به لحاظ تعرفه برق ۵ دسته بندی دارد، گفت: چهار اقلیم در ایران گرم و دارای ویژگی‌های خاص و یک اقلیم غیرگرم یا عادی است، البته بخش قابل توجهی از کشور و بالغ بر ۸۰ درصد مشترکان برق جزو همین اقلیم غیرگرم و عادی طبقه بندی می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه محدوده تحت مدیریت توزیع نیروی برق شیراز، جزو همین اقلیم غیرگرم و عادی است، گفت: در این منطقه با توجه به دمای هوای هر منطقه و شاخص‌های موثر بر سطح رفاه نظیر حداکثر دمای مرطوب، کولرهای آبی می توانند دمای مطلوب بین ٢١ تا ٢۵ درجه سانتیگراد را در بیشتر ایام در این مناطق تامین نمایند.
مصرف برق کولر آبی
؟فتحی ضمن یادآوری اینکه هنوز اکثر مشترکان توزیع نیروی برق شیراز، از کولرهای آبی جهت سرمایش در تابستان استفاده می‌کنند، گفت: کولرآبی با توجه به میزان مصرف، به عنوان وسیله سرمایشی مناسب برای مناطق عادی است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز ضمن بیان اینکه میزان مصرف برق ماهیانه یک کولر آبی حدود ٩٠ تا ١٢٠ کیلووات ساعت است، گفت: این میزان مصرف به همراه مصرف سایر تجهیزات از جمله روشنایی و وسایل برقی منزل که مجموعا حدود ١۵٠ تا ١٨٠ کیلووات ساعت را شامل می شود، مصرف برق ماهیانه در ماه های گرم سال را به دامنه ٣٠٠ کیلووات ساعت که همان الگوی مصرف مناطق عادی است می رساند. الگوی مصرف مناطق عادی نیز ٣٠٠ کیلووات است که بیش از ٧۵ درصد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، یعنی ٧۵ درصد جامعه کمتر از این مقدار استفاده می کنند؛ در واقع مؤلفه مصرف کولر آبی در ماههای گرم سال بین ٩٠ تا ١٢٠ کیلوواتساعت از مجموع ٣٠٠ کیلوواتساعت را به خود اختصاص می دهد.

مبلغ قبض با مصرف طبق الگو چه قدر می‌شود؟
این مقام مسئول ضمن بیان اینکه، یک قبض معمول برای زیر الگوی مصرف طوری طراحی شده که متناسب با درآمد و ویژگی اقتصادی کسانی که این الگو را رعایت می کنند باشد، گفت: این قبض معمولاً در یک ماه ٣۵ هزار تا ٣٧ هزار تومان می شود و به همراه ارزش افزوده و سایر مؤلفه های موجود حدود ۴۵ هزار تومان پیش بینی می شود.
فتحی توضیح داد: با همه این اوصاف اگر مشترک از کولر گازی استفاده کند معمولاً مصرف سرمایش آن حدود ۶ تا ٧ برابر این مقدار می شود و با توجه به ویژگی خاص کولر گازی که به صورت نقطه ای خنک می کند، حداقل٨٠٠ کیلوواتساعت صرفاً برای مصرف سرمایشی در یک خانه معمولی استفاده می شود که با توجه به مصرف سایر تجهیزات برقی، متوسط مصرف ماهیانه قریب ٩٠٠ تا ١٠٠٠ کیلووات ساعت خواهد شد که بیش از ٣ برابر مصرف مشترکی با همان ویژگی‌ها و همان تجهیزات خانگی است که به جای کولر گازی از کولر آبی استفاده می کند.
این مقام مسئول گفت: این مقدار مصرف موجب افزایش پلکانی تعرفه برق مصرفی می شود، یعنی وقتی که در پله های بیش از الگو قرار می گیرد به صورت نمایی نرخ برق زیاد می شود. در واقع در دامنه ٣٠٠ کیلوواتساعت و به طور متوسط هر کیلوواتساعت ١٢٠ تومان در قبوض برق مشترکان محاسبه می شود، اما در دامنه ٩٠٠ یا ١٠٠٠ کیلووات ساعت مشترک باید به ازای هر کیلووات ساعت ١٠٠٠ تومان یعنی حدود ٨ برابر بیشتر هزینه برق را بپردازد. بنابراین مصرف ٣ برابر و افزایش نرخ ٨ برابری سبب افزایش ٢۴ برابری قبض برق مشترکانی که کولر گازی استفاده می کنند خواهد شد. به عبارتی قبض برق این مشترکان در دوره ٢ ماه بیش از ٢ میلیون تومان می شود.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز خاطرنشان کرد: قبض برق مشترکی که در تابستان از کولر گازی استفاده می کند بیش از ٢ میلیون تومان پیش بینی می شود در حالیکه امکان استفاده از کولر آبی و هزینه به مراتب کمتر برای تمام مشترکان در مناطق عادی وجود دارد.